Untitled Page
Ny bruker

Kvalifiserte kandidater er personer som har bestått Innovasjon Norges kvalifiseringsprogram for styrekandidater eller bestått tilsvarende styrekurs på høyskolenivå. Man kan også søke om å få sin styrekompetanse godkjent av Innovasjon Norges distriktskontor. I det siste tilfellet koster oppføringen 1.875 kroner, inkludert mva.