Untitled Page
Tilbake
Morten Tønnessen

Født:

1976

Bosted:

Stavanger, Rogaland

E-post:

Send e-post
 
Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Adresse: 4036 Stavanger Telefon: 5183 4149
  4036 Stavanger Mobil: 9423 7093 Web: http://www.sporfilosofen.no/; http://utopianrealism.blogspot.no/
Kompetanse
Kompetanseområder:
Prosjektledelse
Økonomisk statistikk
Forskning
Organisasjonsledelse
Mediearbeid
Undervisning
Miljøproblematikk
Redaktørvirksomhet
Politikk
Organisering av konferanser
Faglige tekster
Internasjonale nettverk
Fagområder:
Filosofi
Semiotikk og kommunikasjon
Sosialfag
Etikk
Kulturstudier
Helsefag
Tverrfaglig miljøforskning
Demografi
Biologi
Ledererfaring:
Jeg har ledererfaring fra en landsdekkende organisasjon (Minding Animals Norge, 2011-), som leder av Kristiansands femte største parti (2016), og flere internasjonale styreverv i faglige organisasjoner. Jeg har dessuten erfaring som norsk prosjektleder i et internasjonalt forskningsprosjekt (2013-2016) finansiert av EØS-midler, og er vararepresentant for Norge i Management Committee til COST-action CA 15134, "Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens" (2016-2019). I perioden 2012-2013 var jeg fast representant i styret for Universitetet i Stavanger, en virksomhet med omlag 1.500 ansatte - fra 2013 til 2016 har jeg vært 2. vara. Jeg er dessuten en av tre redaktører for det internasjonale tidsskriftet "Biosemiotics", utgitt av Springer Science+Business Media og indeksert av Thomson Reuters Web of Science. Og har ellers vært medredaktør for tre bøker (hvorav to engelskspråklige) og to temanumre, med ytterligere to bøker og et temanummer på vei. For perioden 2015-2016 hadde jeg en rekke næringslivsverv (vara) på vegne av Kristiansand kommune, og representerte Vest-Agder fylkeskommune i Samarbeidende kraftfylke (Kraftfylka).
Språk:
Norsk
Portugisisk
Engelsk
Tysk (skriftlig)
Bransjeerfaring:
forretnings- og konsulenttjenester
media, kultur og organisasjoner
finansielle tjenester
helse- og sosialtjenester
undervisning
kraft- og vannforsyning
offentlig forvaltning og forsvar
Andre relevante opplysninger:
Jeg driver enkeltpersonforetaket "Spør filosofen" (se http://spørfilosofen.no/), som bl.a. retter seg inn mot event-markedet, og ellers forvalter mine åndsverk inkl. tekster i ulike genre.
Styreverv
Kategori Beskrivelse Tidspunkt
FOU Styremedlem i International Society of Code Biology (ISCB) 2012 - 
FOU Styreleder for Minding Animals Norge 2011 - 
FOU Sekretær og norsk representant i styret til Nordic Association for Semiotic Studies 2011 - 
FOU 2. vara til styret for Universitetet i Stavanger 2013 - 2016
FOU Styremedlem for Universitetet i Stavanger 2012 - 2013
FOU Styremedlem (Board of Directors) i Minding Animals International 2012 - 2013
ORG Styremedlem i foreningen "Arne i 100" 2011 - 2013
FOU Norges vararepresentant i Minding Animals Internationals Board of Directors 2011 - 2012
POL Leder av Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand 2016 - 2017
POL Nestleder for Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand 2015 - 2016
POL Styremedlem for Miljøpartiet De Grønne i Vest-Agder 2016 - 2017
FOU Medlem av UiS sin arbeidsgruppe for etisk handel 2015 - 
POL 3. varamedlem av Valg- og honorarkomiteen i Kristiansand kommune 2016 - 2016
POL 2. varamedlem av Valgstyret i Kristiansand kommune 2016 - 2016
POL 1. varamedlem av rådsforsamlingen til Cultiva 2016 - 2016
PRIV 3. varamedlem av eiermøtet for Agder Energi (for Kristiansand kommune) 2016 - 2016
PRIV 1. varamedlem av forstanderskapet til Sparebanken Sør (for Kristiansand kommune) 2016 - 2016
POL 1. varamedlem av representantskapet til Konsesjonskraft 2016 - 2016
POL Vest-Agder fylkeskommunes representant i Samarbeidende Kraftfylke (Kraftfylka) 2016 - 2016
Verv/Oppnevnelser
Kategori Beskrivelse Tidspunkt
FOU Medredaktør for tidsskriftet "Biosemiotics" (kontrahert) 2013 - 2018
FOU Representant for Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) i International Association for Semiotic Studies (IASS) 2011 - 2015
FOU Minding Animals International Europe and Africa National Groups Convenor 2013 - 2014
FOU Redaksjonsmedlem (editorial advisory board) i tidsskriftet Politics and animals 2014 - 
FOU Redaksjonsmedlem i Springer-tidsskriftet Biosemiotics 2010 - 
Yrkeserfaring
Tittel Instutisjon Avdeling Beskrivelse Tidspunkt
Medredaktør for tidsskriftet "Biosemiotics" (kontrahert) Springer Science+Business Media 2013 - 2018
Prosjektleder Universitetet i Stavanger Norsk prosjektleder for det norsk-estiske forskningsprosjektet "Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis" (EEA Norway Grants EMP 151). 2013 - 2016
Førsteamanuensis i filosofi Universitetet i Stavanger Institutt for sosialfag 2014 - 
Førsteamanuensis i filosofi Universitetet i Stavanger Institutt for helsefag 2012 - 2014
Forsker Universitetet i Tartu, Estland Institutt for semiotikk Gjennom ulike forskningsprosjekter (ikke ansatt, men til tider med stipend). 2007 - 2013
Biograf Hyret privat 2005 - 2006
Innehaver av Spør Filosofen Spør Filosofen 2003 - 2014
Personlig assistent Fet kommune 2003 - 2006
Partisekretær for Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne 2003 - 2003
Sekretær Statens helsetilsyn 1997 - 1998
Regnskapsassistent Tumlare Corporation 1997 - 1997
Universitetet i Stavanger Handelshøyskolen 2015 - 2015
Grader/Utdanning
Tittel Nivå Fag Instutisjon Avlagt år
Doktorgrad D Filosofi, semiotikk, biologi Universitetet i Tartu, Estland 2011
Hovedfag H Filosofi Universitetet i Oslo 2002
Andre fag/kurs
Fag/Kurs Vektall/Studiepoeng Lærested Ferdig år
Emner i demografi 20 studiepoeng Universitetet i Oslo 2003
Sosialpsykologi 10 studiepoeng Universitetet i Oso 2003
Prosjekter
Mer info Prosjekttittel Fra
Vis prosjekt Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis 2013
Vis prosjekt Dynamical zoosemiotics and animal representations 2009
Vis prosjekt Meaning-generation and transdisciplinary methodology of semiotic analysis of culture 2008
Vis prosjekt Biosemiotic models of biosemiosis 2010
Vis prosjekt The cultural heritage of environmental spaces: A comparative analysis between Estonia and Norway 2008
Vis prosjekt Methods of biosemiotics 2007
Vis prosjekt COST-action: GroupHouseNet 2016