Untitled Page
Tilbake
Litt Woon Long

Født:

1958

Bosted:

, Oslo

E-post:

Send e-post
 
Arbeidsgiver
Long & Olsen
Adresse: Telefon:
    Mobil: 48270107 Web: www.longolsen.no
Kompetanse
Kompetanseområder:
Ledererfaring fra offentlig og privat sektor
Prosessledelse
Likestilling
Endringsledelse
Forskning og utredning
Mangfoldsledelse
Admistrasjon
Fagområder:
Sosialantropologi
Human Resources
Ledererfaring:
Operativ ledererfaring fra privat og offentlig sektor.
Språk:
Engelsk
Kinesisk
Norsk
Malay
Bransjeerfaring:
forretnings- og konsulenttjenester
kraft- og vannforsyning
helse- og sosialtjenester
bygge- og anleggsvirksomhet
offentlig forvaltning og forsvar
undervisning
internasjonale organer
media, kultur og organisasjoner
Andre relevante opplysninger:
Ingen andre opplysninger registrert
Styreverv
Kategori Beskrivelse Tidspunkt
ORG nestleder i styret i Dansens Hus 2008 - 2012
PRIV AF Gruppen ASA 2006 - 2008
PRIV NRK AS (1. vara) 2006 - 
ORG Transparency International (Norge 2005 - 2007
STAT Aker Universitetssykehus 2005 - 2006
STAT VOX 2003 - 2005
ORG Migration Policy Group, Brussel 2003 - 2011
FOU Universitetet i Oslo/ Samfunnsvitenskapelig fakultet (1.vara) 2007 - 
STAT Lillehammer museum (tidligere Maihaugen) 2008 - 
Verv/Oppnevnelser
Kategori Beskrivelse Tidspunkt
FOU Kringkastingsrådet 2002 - 2005
FOU Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for resultater i utviklingspolitikken 2001 - 2003
FOU Leder av ekspertgruppe i Europarådet om migrasjon 1998 - 2000
FOU Leder av ekspertgruppe i Europarådet om innvandrerkvinner og menneskerettigheter 1994 - 1995
FOU Norsk representant i Europarådets styringskomité for migrasjon 1993 - 1996
FOU Nestleder i arbeidsmiljøutvalget i Kommunaldepartementet 1993 - 1993
FOU  - 
Yrkeserfaring
Tittel Instutisjon Avdeling Beskrivelse Tidspunkt
Konsulent/Daglig leder Long & Olsen Eier og driver av selskapet Long & Olsen. Bistand tilbys innen organisasjonsutvikling, endringsledelse og kulturbygging. Styreverv. Skribent. 2005 - 
Direktør Likestillingssenter Ansvar for å målbære styrets syn mot sammenslåing samt å sikre den faglige tilliten til senteret i offentliggheten. Høy medie eksponering. 2003 - 2005
Leder av forretningsområde Deloitte Consulting Ledelses- og organisasjonsutvikling Deloitte har jeg siden 1998 arbeidet vis á vis den offentlig sektor og energibransjen. Samtlige prosjekter jeg har vært involvert i, har dreiet seg om store omstillinger f.eks. i forbindelse med IT-implementering, oppkjøp og sammenslåing, prosessforbedringer, kulturendring o.l. Som leder har jeg hatt resultatansvar for gruppen for organisasjons-og lederutvikling. I Deloitte Consulting har jeg hatt følgende kunder: Orion Pharma, Hydro, Elopak, Tractebel (Belgia), Philips Lighting (Nederland), Viken Energinett, Toll-og avgiftsdirektoratet, Rikstrygdeverket, Gjensidige Nor, Skattefogden i Oslo-og Akershus og Patentstyret. 1998 - 2003
Nasjonalekspert Den europeiske kommisjonen i Brussel DG V Ansvar for kommisjonens arbeid mot rasisme og diskriminering i EU. 1994 - 1995
Byråsjef, prosjektleder, konsulent Kommunaldepartementet Innvandring Ansvar for politikkutforming for integrering av innvandrere i Norge inkl. temaer som antirasisme, arbeid, utdanning, valgdeltakelse, tolkespørsmål og innvandrerkvinners kår. 1989 - 1998
Førstekonsulent Utenriksdepartementet Multilateral Saksbehandler med ansvar for norsk støtte til prosjekter i Verdensbanken. 1988 - 1989
Vitenskapelig assistent Universitetet i Oslo Sosialantropologi Utarbeidet rapport om sosio-kulturelle forhold i norsk bistand. 1987 - 1988
Prosjektmedarbeider Norsk by- og regionforskning Utarbeidet rapport om hva skaper engasjement lokalt med utgangspunkt i Kampen, Oslo som case. 1985 - 1985
Grader/Utdanning
Tittel Nivå Fag Instutisjon Avlagt år
Magister artium H Sosialantropologi Univ i Oslo 1988
Cand mag H Sosialantropologi, kinesisk, prosjektarbeidog kultu Univ i Oslo 1983
Andre fag/kurs
Andre Fag/Kurs er ikke registrert
Prosjekter
Ingen prosjekter er registrert