Untitled Page
Tilbake
Thomas K. Føre

Født:

1977

Bosted:

Tromsø, Troms

E-post:

Send e-post
 
Arbeidsgiver
Aker Solutions
Adresse: Pb 6464 Forskningsparken Telefon: 99 22 80 89
  9294 Tromsø Mobil: 99 22 80 89 Web: www.akersolutions.com
Kompetanse
Kompetanseområder:
forretningsutvikling
kunnskapsledelse
nettverksbygging
kommersialisering
media/kommunikasjon
prosjektledelse
Fagområder:
strategi
petroleum
energi
organisasjon
varehandel
ledelse
kultur
Ledererfaring:
Erfaring fra daglig ledelse, styreledelse, representantskap, valgkomité, revisjon, prosjektledelse og frivillig organisasjonsarbeid.
Språk:
engelsk
tysk
Bransjeerfaring:
forretnings- og konsulenttjenester
undervisning
helse- og sosialtjenester
finansielle tjenester
varehandel
industri
kraft- og vannforsyning
bergverk, olje og gass
media, kultur og organisasjoner
offentlig forvaltning og forsvar
Andre relevante opplysninger:
Referanser oppgis ved forespørsel.
Styreverv
Kategori Beskrivelse Tidspunkt
ORG Styreleder, Norsk Petrolumsforening Barents 2018 - 
PRIV Styrets nestleder, Coop Nord SA 2017 - 
PRIV Styrets nestleder, Midnight Sun Marathon 2017 - 
ORG Styreleder, Norsk Petroleumsforening Tromsø 2017 - 2018
PRIV Varamedlem til generalforsamling, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 2015 - 
PRIV Varamedlem til representantskapet, SpareBank 1 Nord-Norge 2014 - 2016
PRIV Styremedlem, Midnight Sun Marathon 2012 - 2017
ORG Styreleder, Northern Runners 2012 - 2016
PRIV Varamedlem, Psykologene AS 2012 - 
ORG Grunnlegger, Northern Runners 2011 - 2012
PRIV Styreleder, D'Liver AS 2011 - 2012
ORG Styremedlem, IT-Forum Nord-Norge 2011 - 2012
ORG Medlem av valgkomiteen, Tekna Tromsø 2010 - 
PRIV Arbeidende styreleder, Globesar AS 2012 - 2012
PRIV Styreleder, Globesar AS 2010 - 2010
PRIV Styremedlem, Globesar AS 2010 - 2012
FOU Varamedlem, Northern Research Institute Tromsø AS 2010 - 2012
ORG Styreleder, IT-Forum Nord-Norge 2009 - 2011
ORG Leder/nestleder, Tekna Tromsø 2007 - 2010
ORG Styremedlem, Indøk Alumni 2004 - 2007
PRIV Styreleder/-medlem, Bislett Boligsameie IV 2004 - 2006
Verv/Oppnevnelser
Kategori Beskrivelse Tidspunkt
PRIV Ledertalentene (E24.no): Blant 10 største ledertalenter i Nord-Norge 2009 - 2011
PRIV "Going the extra mile”, bonus tildelt av medarbeidere, PA Consulting Group 2005 - 2005
Yrkeserfaring
Tittel Instutisjon Avdeling Beskrivelse Tidspunkt
Senior Manager Aker Solutions Tromsø Ulike roller ifm etablering, vekstperiode og påfølgende nedskalering av Aker Solutions virksomhet i Tromsø/Nord-Norge. Personal-/fagansvar for stabs-/støttefunksjoner som HR, finans, kontrakt, administrasjon, oppdragsledelse, plan, innkjøp, prosjektkontroll, endringsledelse, dokumenthåndtering, HMS og kvalitet. Prosjektroller som innkjøper, Business Manager, prosjektleder/ass. prosjektleder og innkjøpsleder. Site Manager for kontor/verksted i Hammerfest. Involvert i forretningsutvikling og tilbudsarbeid. Stedfortreder for leder av Aker Solutions i Nord-Norge. Fungerende leder høsten 2015. 2012 - 
Seniorrådgiver Norinnova Technology Transfer AS Norinnova Technology Transfer AS er Nord-Norges ledende innovasjonsselskap som arbeider med kommersialisering av forsknings- og teknologibaserte forretningsideer innen life science/marine ressurser, IKT, e-helse/telemedisin, rom/jord, energi, miljø etc. 2010 - 2012
Adm. direktør PreeCap AS PreeCap AS er et lite investeringsfond som investerer i forsknings- og teknologibaserte forretningsideer hvor studenter fra mastergradsstudiet i Business Creation and Entrepreneurship (BCE) ved Universitetet i Tromsø deltar som medgründere. For mer, se www.preecap.no. 2010 - 2012
Innovasjonsrådgiver Norinnova AS 2006 - 2009
Bedriftsrådgiver PA Consulting Group Oppdrag for større private bedrifter (bl.a. Statoil Retail, Gjensidige, NAF, Norfolier, Statkraft-gruppen, Nordenfjeldske-gruppen) og offentlige organisasjoner (bl.a. Forsvaret). Ulike bransjer, ulike problemstillinger (strategi, prosessforbedring/-modellering, utvikling/innføring av IT). 2002 - 2006
Deltidsansatt Kræmer Supermarked/Skipshandel Tromsø Deltidsansatt med varierte oppgaver og økende ansvar. Lærte alle deler av varehandelsvirksomheten å kjenne. 1991 - 2000
Grader/Utdanning
Tittel Nivå Fag Instutisjon Avlagt år
Sivilingeniør/M.Sc. H Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU 2002
Andre fag/kurs
Fag/Kurs Vektall/Studiepoeng Lærested Ferdig år
Strategic Applications of IT Project & Program Management University of Washington (e-læring via edX) 2017
Styrekompetanse I (Innovasjon Norge) 6 VT BI 2007
Selskapsrett 15 ECTS Universitetet i Oslo 2005
Examen Philosophicum 5 VT Universitetet i Tromsø 1997
Prosjekter
Mer info Prosjekttittel Fra
Vis prosjekt Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsøregion 2008
Vis prosjekt Gründerhjelpa 2009